birdofparadise

birdofparadise

‘Oh! que rara couza!…’