snail

snail

‘Oh! que rara couza!…’
Fossil mollusca