tropicalbird

tropicalbird

‘Oh! que rara couza!…’