palaeoichthyology

palaeoichthyology

Fossil Fish of Sir Philip de Malpas Grey Egerton
Cephalaspis Lyelli
Tetragonolepis angulifer Agassiz
Squalo-raja (Spinacorhinus) polyspondila Agassiz