palaeoichthyology

palaeoichthyology

Cephalaspis Lyelli
Fossil Fish of Sir Philip de Malpas Grey Egerton
Tetragonolepis angulifer Agassiz
Squalo-raja (Spinacorhinus) polyspondila Agassiz